Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

01-12-2022

M.A. van Willigen De vroegchristelijke uitleg van Filippenzen 2:6-11. Uitg. Theol. Universiteit Apeldoorn (bestellen via bestellen@tua.nl); 99 blz.; € 15,95.

In deze ‘Apeldoornse studie’ wil prof. Marten van Willigen het belang van de Christus-hymne uit Filippenzen 2 laten zien door verschillende vroegchristelijke exegeses te belichten. Ook kijkt hij naar de historische context ervan. De uitgave sluit af met twee preken van Chrysostomus over dit gedeelte.