Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

01-12-2022

Lianne Biemond en Corrie van der Spek (ill.) De zoon die terugkwam. Uitg. Brevier, Kampen; 32 blz.; € 10.

Lianne Biemond geeft een hervertelling van de gelijkenis van de verloren zoon, waarbij rijm en metrum de boodschap dichter bij het kind brengen moeten.