Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

15-12-2022

Ds. M.D. Geuze Eén in de nood, in de schuld, in het gebed, in de hoop. Uitg. Huis van gebed, Nunspeet; 36 blz.; € 5.

(bestellen: info@huisvangebednunspeet.nl) Deze brochure van ds. Geuze is een oproep om samen klein te worden voor God en te bidden om een opwekking door de Geest. Ze is een afscheidsgeschenk van de Broederkring van Predikanten, die sinds 1989 130 keer bijeengeweest is en waarvan de auteur en ds. R.W. van Mourik de laatste twee leden zijn. ‘De visie en passie voor verootmoediging en opwekking geven we nu door aan een nieuwe generatie.’