Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

15-12-2022

Maarten Luther Vertroost elkaar met deze woorden. Uitg. Den Hertog, Houten; 370 blz.; € 21,50.

Uit vooral niet eerder in het Nederlands vertaalde preken van Luther stelde Hugo C. van Woerden een dagboek samen. Het thema is de troost die Luther verkondigt aan alle verlaten, geplaagde, lijdende en door de duivel en de wereld aangevochten kinderen van God. Troostpreken die niet tijdgebonden zijn.