Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

05-01-2023

Drs. J.A. Schippers (red.) Guido, een gids voor vandaag. Over de actualiteit van het denken en doen van Guido de Brès. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 150 blz.; € 12,95.

In deze bundel van het wetenschappelijk instituut van de SGP beantwoorden diverse auteurs de vraag welke lessen we vandaag kunnen trekken uit de niet aflatende inzet van Guido de Brès voor kerk, onderwijs, samenleving en politiek. Drs. H.G. Leertouwer noemt hem een inspirerend voorbeeld voor docenten vandaag, terwijl prof. W.H.Th. Moehn onderzoekt welke intenties Guido had bij het schrijven over de overheid in de Nederlandse Geloofsbelijdenis.