Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

05-01-2023

Octavius Winslow Immanuel. Namen van Christus. Uitg. Den Hertog, Houten; 192 blz.; € 18,90.

De negentiende-eeuwse predikant Octavius Winslow opent in dit boek de schatten die verborgen liggen in de Naam van Christus, ‘een kabinet aan juwelen’.