Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

PJV
Door: PJV
08-10-2020

C.H. Spurgeon De grootste strijd. Over het leger en de wapenrusting van een christen. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 106 blz.; € 10,95.

Kort na het uitspreken van een lezing op een predikantenconferentie stierf Spurgeon in 1892, zodat de nu verschenen uitgave wel gezien is als een testament voor zijn ambtsbroeders, toen en nu. In de strijd van het geloof gaat het om onze wapenkamer, ons leger, onze kracht.

PJV
PJV