Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

19-01-2023

Petrus Datheen Parel van christelijke troost. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 112 blz.; € 14,95.

C. Bregman hertaalde een onbekend boekje dat Petrus Datheen aan het einde van zijn leven schreef, ‘een gesprek over het onderscheid tussen Wet en Evangelie’. Prof. A. de Reuver, die in 1965 als student zelf een hertaling realiseerde, schreef nu een uitvoerige inleiding. ‘Gedurende heel de samenspraak is te merken dat Datheen uit ervaring spreekt. De bron waaruit hij zijn vermaning en vertroosting opdiept, is echter niet zijn ervaring, maar het Woord van God. Het wemelt dan ook van de Bijbelwoorden in dit geschrift.’