Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

02-02-2023

R. Huisman (samenstelling) Uit vroeger tijden... 400 jaar geschiedenis van de Hervormde gemeente van Goudswaard in de periode 1574-1974. 141 blz.; € 19,95; te bestellen via f2hrhuisman 130@hetnet.nl.

Op basis van de notulenboeken van kerkenraad en kerkvoogdij verzorgde dhr. R. Huisman verschillende bijdragen voor het kerkblad ‘De Klopper’ van de hervormde gemeente van Goudswaard. Deze zijn nu gebundeld in een mooi gebonden boek. Ik lees: ‘Wat uit de notulen tevoorschijn komt is niet zo fraai. Het is nu eenmaal zo dat alleen problemen uitgebreid aan de orde komen, en aangezien – zeker in de vroege jaren – alleen de predikanten de notulen schreven zijn deze wel eenzijdig gekleurd. Enig inzicht in geestelijk leven komt nauwelijks naar voren. Hopelijk is dit er wel geweest.’ Een onderhoudend boek voor de liefhebber van de plaatselijke kerkgeschiedenis.