Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

J.J. ten Brinke
Door: J.J. ten Brinke
16-02-2023

Ds. J.A. Kloosterman (red.) O hoofd vol bloed en wonden. Passiemeditaties. Uitg. Groen, Leeuwarden; 135 blz.; € 17,99.

49 meditaties over het lijden van Jezus Christus aan het kruis, geschreven door een interkerkelijk palet van auteurs (CGK, HHK, Geref. Bond). Een verrassende aanpak (schatplichtig aan de katholieke traditie en geworteld in de kerk der eeuwen) gaat samen met een diep geestelijke uitwerking, waarin de lezer wordt meegenomen in de aanbidding van Hem, Die het diepste lijden onderging. De meditaties zijn per week gecentreerd rondom de lichaamsdelen van Christus: Zijn voeten, knieën, handen, zijde, borst, hart en gezicht. In Christus’ wonden vinden wij alle vertroosting (NGB art. 21). De christelijke kunstenaarsvereniging Korf verbeeldt de zeven lichaamsdelen, en twee lezingen ter verdieping complementeren het geheel. Een rijke aanwinst voor persoonlijke meditatie in de lijdenstijd.

J.J. ten Brinke
J.J. ten Brinke