Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

02-03-2023

Marieke den Butter en Wilma Samyn Bemoedigingen voor moeders. Uitg. Groen, Leeuwarden; 380 blz.; € 24,99.

In dit dagboek zijn twee eerdere ‘Bemoedigingen voor moeders’-dagboeken samengebracht.

De hoge roeping van het moederschap komt in 180 bijdragen van twee bladzijden naar voren, bemoedigingen waarvan de Bijbel bron is.