Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

02-03-2023

Andries Knevel & Leo Feijen Blijven dromen. Uitg. RoyalJongbloed, Leeuwarden; 96 blz.; € 9,99.

Briefwisseling tussen zielsverwanten, een gedreven protestant en een gedreven katholiek waarin ze nadenken over een hoopvolle toekomst van de kerk en hoe de Bijbel hen hierbij inspireert. Ter gelegenheid van de maand van de Bijbel verschenen de brieven, journalistiek van aard, missionair van toon, persoonlijk van kleur.