Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

07-01-2021

Piet van Midden Van Jeruzalem tot Jaffa. KokBoekencentrum uitgevers, Utrecht; 151 blz.; € 16,99.

Dr. Van Midden, die dagelijks een digitaal minicollege geeft waarin hij een Hebreeuwse tekst uitlegt, schreef dit meditatieve reisboek als vervolg op zijn reisgids Israël en de Palestijnse gebieden. Twintig bijbelse plaatsen neemt hij onder de loep.