Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

16-03-2023

Mark Jones Christus kennen. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 331 blz.; € 24,95.

De Canadese predikant Mark Jones, tevens docent Dogmatiek in Zuid-Afrika, is kenner van het puriteinse gedachtegoed. Vanuit het denken van de puriteinen verklaart hij in dit boek de waarheid over de Zaligmaker, volgens de klassiek-gereformeerde traditie. ‘Over het kennen van Christus zijn niet veel boeken geschreven’, zegt hij zelf.