Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

16-03-2023

Diane Palm Ruth, een wonderlijke reis met God. Uitg. Groen, Leeuwarden; 82 blz.; € 14,99.

In de reeks ‘Inspirerende bijbelstudies voor vrouwen’ schreef Diane Palm, momenteel teamleider innovatie bij de GZB, elf bijdragen over Ruth, het opmerkelijke verhaal van een buitenlandse vrouw die dwars door alle ellende heen opgenomen wordt in een nieuwe gemeenschap.