Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

PJV
Door: PJV
16-03-2023

Robert van Putten (red.) De jacht naar rust. Het tegoed van het christendom. Uitg. Eburon, Utrecht; 218 blz.; € 19,90.

In een samenleving die vermoeid oogt, biedt deze bundel veertien artikelen die de actuele relevantie van christelijk denken over rust peilen. Ze bieden een tegenwicht tegen het functioneel spreken over rust, tegen de jacht naar rust, het ‘moeten’ ontspannen. Het doorgeven van praktijken uit de christelijke traditie beoogt een robuustere verankering van rust in de samenleving, op zoek naar een levenshouding waarin rust intrinsiek waardevol is.

PJV
PJV