Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

30-03-2023

Valerie Shepard-Elliot Toegewijd. De persoonlijke brieven en de liefdesgeschiedenis van Jim en Elisabeth Elliot. Uitg. Brevier, Kampen; 384 blz.; € 24,99.

Valerie Elliot was tien maanden toen haar vader, de zendeling Jim Elliot, vermoord werd. Zij opent in deze uitgave nooit eerder gepubliceerde brieven en dagboekaantekeningen van haar ouders, ‘een unieke christelijke liefdesgeschiedenis in de zuiverste vorm’. ‘Jim en Betty stonden model – niet volmaakt, wel volhardend – voor hoe God wil dat mensen met liefde omgaan, er rentmeesters over zijn en zich voortdurend onder Zijn leiding stellen.’