Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

PJV
Door: PJV
30-03-2023

Joke van Saane, Jan Dirk van der Borg, Bert Jan Lietaert Peerbolte en Simon Polinder (red.) Bezielende wijsheid. Inspiratie voor christendemocratie. KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht; 107 blz.; € 16,99.

Vanuit de christelijke traditie, de Bijbel en andere wijsheidsliteratuur wil deze bundel in veertig bijdragen inspireren. De redactie wordt gevormd door mensen die bij het CDA betrokken zijn. Onder de medewerkers Jos Wienen, Frank Bosman, Marianne van Praag en Henk Helmantel.

PJV
PJV