Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

07-01-2021

Trijntje Zegers-Venema De dominee uit het Achterbuurtje. Uit het leven van ds. E. Venema. Uitg. De Ramshoorn, Goes; 185 blz.; € 15,95.

In een van de armste wijken van Leeuwarden wordt Eetze Venema in 1922 geboren. In 2003 overlijdt hij, na als predikant eerst de Christelijke Gereformeerde Kerken en later de Gereformeerde Gemeenten gediend te hebben. Voor kinderen verscheen in de Historische serie zijn levensbeschrijving.