Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

13-04-2023

John Macdonald Doe uzelf geen kwaad. Uitg. Den Hertog, Houten; 92 blz.; € 14,50.

In de negentiende eeuw was Macdonald, vertegenwoordiger van het ‘bevindelijk calvinisme’, een van de belangrijkste evangelisten van de Schotse Hooglanden, bijgenaamd de ‘apostel van het Noorden’. Dit cadeauboekje bevat zijn preek over Handelingen 16:28, gehouden toen de cholera heerste. Vertaling en historische inleiding komen van Bart Jan Spruyt, Alexander Thomson en Robert Dickie.