Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

13-04-2023

Wilhelm Busch Vrijheid door het Evangelie. Mijn jaren als predikant in nazi-Duitsland. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 144 blz.; € 12,95.

Jack J. van der Hout vertaalde de ervaringen met de Gestapo, enige lezingen en preken van ds. Wilhelm Busch (1897-1966), tijdens het nazibewind lid van de Bekennende Kirche. Busch wist zich meer en meer verbonden met het piëtisme.