Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

13-04-2023

Heel mijn hart. Dagelijkse broodkruimels. Uitg. Jongbloed Media, Leeuwarden; 96 blz.; € 17,99.

In dit geschenkboekje vol foto’s en mooi vormgegeven bijbelteksten (HSV) komt de oproep aan God om te helen wat gebroken is samen met het verlangen de Heere te loven.