Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

28-04-2023

J.W. Alexander God is liefde. Uitg. Brevier, Kampen; 191 blz.; € 19,99.

James Waddel Alexander (1804-1859), zoon van de meer bekende Archibald Alexander, was predikant en docent aan Princeton Seminary. Deze bundel bevat dertien bij het avondmaal gehouden preken. Voor alles sprak hij over Christus en het werk van Zijn verlossing, omdat niets een overtuigde zondaar meer gelukkig kan maken dan de verzekering van Gods liefde.