Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

11-05-2023

Abigaïl Janse-Pieterman Een open boek. Handreiking rondom openheid. Uitg. Den Hertog, Houten; 144 blz.; € 14,90.

De auteur, als psychosociaal hulpverlener werkzaam bij De Vluchtheuvel, gaat vanuit bijbels oogpunt in op openheid in relaties, in ons huwelijk, openheid in het gezin over seksualiteit, mediagebruik, onze sterfdag. De uitgave richt zich op ( jonge) stellen, gezinnen, ambtsdragers. ‘Ik maak me oprecht zorgen dat er soms zo weinig écht open en eerlijk in elkaars hart gekeken mag worden. Iedereen wordt zo geleefd.’