Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

25-05-2023

Marion Lutke Herstel na trauma. (Opnieuw) een veilig huis voor je ziel. Uitg. Sestra, Leeuwarden; 144 blz.; € 17,99.

Marion Lutke was ooit EO-presentator, maar werkt alweer jaren als coach. Tussen de 52 en 81 procent van alle Nederlanders maakt ooit een verschrikkelijke gebeurtenis mee, en dat tekent de relevantie van haar boek, dat ingaat op hoe met een trauma te leven. Ze focust vooral op herstel. Eerder schreef Lutke onder andere over omgaan met narcisme.