Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

25-05-2023

Roosmarijn Reijnoudt Vrouw & werk. Gesprekken over roeping in maatschappij, gezin en kerk. Uitg. Groen, Leeuwarden; 175 blz.; € 17,99.

Het is een type boek dat gewoonlijk verschijnt rond een jubileum van een christelijke vrouwenbond: een bundel over het schakelen van vrouwen tussen hun verantwoordelijkheden. RD-journalist Reijnoudt interviewt tien vrouwen over hun taak in maatschappij, gezin en kerk, onder wie Mirjam Bikker, Rina Molenaar, Hanneke Schaap-Jonker, ook minder publieke figuren als Ellen Genee en Christien van Olst. Lessen worden getrokken: hoe kwetsbaar is het leven, hoe relatief ons werk, hoe waardevol een baan als je een bijdrage leveren kunt aan de wereld.