Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

08-06-2023

Maarten den Admirant Het verstoorde Joodse leven. Uitg. in eigen beheer; 68 blz.; € 14 (te bestellen via pjdenadmirant@upcmail.nl).

Op zaterdag 27 mei overleed Maarten den Admirant (1928), bekend van verschillende kerkhistorische publicaties over (de doorwerking van de theologie van) Kohlbrugge en over het Oranjehuis, ook als medewerker van het blad Ecclesia. In een recent verschenen gebonden boek bundelt hij zes artikelen, op één na in Ecclesia verschenen. Ze hebben gemeenschappelijk dat ze willen laten zien hoe het Nederlandse volk geconfronteerd werd met het Joodse volk en diens lijden en welke verschillende houding aangenomen is. Mij boeide het meest de bijdrage over de teleurstelling van Joodse landgenoten over de houding van koningin Wilhelmina in de oorlog, een relatie die mede door prins Claus hersteld werd. De uitgave sluit af met een preek die de jongste broer, ds. P.J. den Admirant, op een Israëlzondag over Deuteronomium 7 hield, ‘Uit liefde verkoren’.