Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

22-06-2023

Nikolaas Sintobin Levenslessen. Hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet. KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht; 173 blz.; € 20.

Het LFK magazine, een Nederlands tijdschrift, daagde Sintobin uit om voor een breed publiek te schrijven zonder expliciete verwijzing naar zijn christelijke achtergrond. Het leidde tot de nu verschenen essays, waarin hij twintig thema’s benoemt: twijfel, geduld, danken, stilte, trots enz. ‘Het bijzondere van wijsheid is dat ze je doet ontdekken hoe dichtbij geluk is.’