Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

06-07-2023

André F. Troost en Henk Helmantel Wonen in verwondering. KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht; 92 blz.; € 22,99.

Verwondering over geloof en schepping, dat wil dit vierkante boek van de dichter en de schilder zijn. Na het vergelijkbare Licht dat leven doet komen ze nu met veertig schilderen die nog niet eerder in boekvorm verschenen, terwijl van de Troost‑teksten vrijwel niets eerder gepubliceerd werd. ‘Het is de eerbied voor de Onuitsprekelijke die ons dagelijks doet wonen in verwondering.’