Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

06-07-2023

H.F. Kohlbrugge In Zijn bruiloftszaal. Preken rond de avondmaalsviering. Uitg. Brevier, Kampen; 254 blz.; € 24,99.

Kohlbrugge-kenner H. Boele stelde deze bundel met veertien preken van Kohlbrugge samen. Een uitvoerig hoofdstuk over de avondmaalspraktijk in de Niederländisch‑Reformierte Gemeinde gaat eraan vooraf. We leren eruit dat voor Kohlbrugge het avondmaal medicijn is, dat het troostmotief kenmerkend is voor het reformatorisch belijden ten aanzien van het sacrament: ‘Troost is een van de voorrechten die het genadeverbond biedt.’