Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

01-02-2024

Mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot Als het levenseinde in zicht is. Leven in Perspectief. Uitg. Stichting Gereformeerd Maandblad, Ermelo; 184 blz.; € 15 (excl. verzendkosten).