Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

PJV
Door: PJV
18-02-2021

Rook Belder (red.) 100 jaar VKB. Kerkbeheer tussen Traditie en Toekomst. Uitg. in eigen beheer, Dordrecht; 220 blz.; € 10,- (8,- voor leden).

Voornaam uitgegeven boek, dat in vele flitsen de honderdjarige geschiedenis van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer en haar voorgangers beschrijft. In het tweede deel delen 31 in de kerk werkzame mensen (onder wie veel classispredikanten) hun visie op de toekomst van de kerk, op de taak van de kerkrentmeester ook.

PJV
PJV