Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

18-03-2021

Aurelius Augustinus De Bijbel als spiegel. Royal Jongbloed, Heerenveen; 385 blz.; € 20,99.

Een bloemlezing van passages uit Oude en Nieuwe Testament waarin richtlijnen voor een goed leven staan – Augustinus stelde die aan het einde van zijn leven samen. Uit (on)bekende bijbelboeken haalde hij ge- en verboden, waarmee de lezer aangespoord wordt naar perfectie te streven. Prof. Paul van Geest biedt een uitvoerige inleiding.