Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

18-03-2021

Isaäc da Costa Eeuwig roemen in het kruis. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 104 blz.; € 9,95.

Uit de Bijbellezingen van Da Costa, de Jood die zich in 1822 bekeerde tot het christelijk geloof, stelde Jannie Kranendonk een boekje met 49 overdenkingen voor de lijdensweken samen. Zijn uitleg zet je aan het denken, raakt je hart.