Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

01-04-2021

John Piper Onder Gods vleugels. Het bittere en zoete van Gods voorzienigheid. Uitg. Geloofstoerusting.nl; 102 blz.; € 9,95.

In zijn uitleg van Ruth laat John Piper zien dat dit bijbelboek om meer dan een liefdesgeschiedenis en ook meer dan een bekeringsgeschiedenis gaat. Het bevat veel praktisch en geestelijk onderwijs.