Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

01-04-2021

Elisabeth Elliot Stilte in mijn hart. 35 levenslessen voor vrouwen. Uitg. Groen, Heerenveen; 108 blz.; € 13,99.

Over het kennen van God schreef de in 2015 overleden zendelinge Elliot in haar nieuws