Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

PVJ
Door: PVJ
22-10-2020

Prof.dr. M.J. Kater, Christine Stam-van Gent e.a. Leven voor DE KONING. Hoopvol opvoeden in gezin, kerk en op school. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 104 blz.; € 9,95.

Vierde deel in een mooie reeks waarbij onder andere de Bond van hervormde zondagsscholen betrokken is, waarin de vraag centraal staat hoe een leven met en voor de Heere Jezus er in een kinderleven concreet uitziet. Een uitgave die inzoomt op opvoedwaarden. Christine Stam zegt het zo: ‘De wereld is een leentuin en het Koninkrijk de erfenis die wacht. Die waarheid te kennen, is het hoogste geluk.’

PVJ
PVJ