Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

01-04-2021

Ds. W. Silfhout De Knecht. Jesaja 53 en de Joden. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 158 blz.; € 14,95.

In deze uitgave gaat ds. Silfhout (predikant in de Gereformeerde Gemeenten) na over wie