Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

29-04-2021

J.C. Ryle Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord. Uitg. Den Hertog, Houten; 70 blz.; € 12,50.

In bijdragen van twee bladzijden laat de Anglicaanse bisschop Ryle zien wat geloven inhoudt, wat de essentie is van de christelijke leer.