Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

14-05-2021

Ds. H.G. de Graaff ‘Verborgene die bij ons zijt’. KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht; 124 blz.; € 8,99.

Ds. De Graaff bundelt in deze uitgave tien pastoraal getoonzette meditaties over het leven onder Jezus’ hoede. Omdat de manier waarop Hij tussen opstanding en hemelvaart met Zijn discipelen omging, duidelijk maakt hoe Hij vandaag met de wereldwijde kerk omgaat, schreef ds. De Graaff vanuit deze geloofsoptiek. Jezus openbaart Zich als de Nabije, als de verborgen Aanwezige, wat een vreugdevol én aangevochten geloofsvertrouwen betekent.