Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

14-05-2021

Dr. P.C. Hoek e.a. Altijd goede moed. Vanuit Gods Woord steun en troost bij kanker. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 180 blz.; € 14,95.

Bundel met lezingen die de voorbije vijf jaren op contactdagen van de stichting ‘Winst uit verlies’ door predikanten gehouden zijn, onder wie ds. L. de Wit, A. Schreuder, ds. D.J. Budding, ds. G.W.S. Mulder en ds. J. Westerink. Tussen de hoofdstukken door zijn gedichten opgenomen.