Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

27-05-2021

Octavius Winslow De juwelen van God. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 314 blz.; € 22,95.

Bundel met twaalf vertaalde preken van de baptistenpredikant Octavius Winslow (1808- 1878), waarin hij aandacht vraagt voor de kostbare gaven van de Heere aan Zijn kinderen, zoals het geloof, de beloften, Christus’ bloed. Met een inleiding van ds. D. Heemskerk.