Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

27-05-2021

P. de Zeeuw De Waldenzen vervolgd. Uitg. De Ramshoorn, Goes; 192 blz.; € 15,95.

Onder een andere titel verschijnt dit boek uit 1977 van De Zeeuw, waarin de vervolging van de Waldenzen uit het einde van de zeventiende eeuw aan de orde is.