Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

PJV
Door: PJV
27-05-2021

Ds. M.D. Geuze Hoor de stem van God in de coronacrisis! Uitg. Jeruzalem of Rome, Hoogeveen; 124 blz.; € 6,95.

Een ‘informatief en profetisch boek’, bedoeld voor bijbel- en gesprekskringen, bedoeld als lees- en gebedenboek, waarin ds. Geuze rampen in de Bijbel en hun boodschap belicht.

PJV
PJV