Waar bent u naar op zoek?

Boekbespreking

A.H. van Mourik
Door: A.H. van Mourik
16-09-2021

Anne van Olst Bidden kun je leren. Praktische gids voor gebed. KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht; 144 blz.; € 14,99.

Als lezers van De Waarheidsvriend zullen we met regelmaat bidden. En toch is bidden niet altijd eenvoudig. Om die reden is het goed dat ds. A. Th. van Olst, christelijk gereformeerd predikant in Antwerpen, Bidden kun je leren heeft geschreven. Er valt namelijk altijd bij te leren over bidden.

Een rode draad in dit boek is dat bidden meer antwoorden dan vragen is. Ik denk dat we met deze gedachte wel vertrouwd zijn. Het is een echt gereformeerd punt. Hoe vertrouwd ook, het is goed dat het benoemd wordt. Onbewust zien we bidden toch snel met name als vragen. Het lezen van Bidden kun je leren zet je weer op het juiste spoor.

Wie vertrouwd is met het gebedsonderwijs uit de Heidelbergse Catechismus, zal in veel hoofdstukken bekende dingen tegenkomen. Is dat een probleem? Zeker niet. Anne van Olst zegt heel terecht in de inleiding van het boek dat het gebed een onderwerp is dat periodiek onderhoud vraagt. Want ook al weet je hoe te bidden, het betekent niet altijd dat je zo bidt. Het betekent dus wel dat we dit boek niet moeten gaan lezen als we heel verrassende inzichten willen opdoen.

In een aantal hoofdstukken reikt ds. Van Olst ook dingen aan die ons misschien minder vertrouwd zijn. Ik denk dan aan wat hij schrijft over onze gebedshouding, gezamenlijk gebed, vasten. Ik denk dat het goed is dat deze thema’s een plek hebben gekregen. In de Bijbel hebben deze thema’s namelijk ook een plek.

In deze uitgave wordt het woordje ‘moeten’ zo veel mogelijk vermeden. De auteur wil ervoor waken dingen op te leggen. En daarom reikt hij in een zekere bescheidenheid dingen aan. Wat mij betreft is dit een begrijpelijke en goede keuze. De Bijbel schrijft ons op dit gebied niet extreem veel voor. Ik kan me wel voorstellen dat lezers dit als te vrijblijvend ervaren. Zelf had ik dat bij één punt, namelijk bij de vraag waar we al dan niet om bidden. Ds. Van Olst wil op dit punt geen ‘regels’ geven, maar maakt wel duidelijk dat hij voor bepaalde dingen niet zou bidden. Dan denk ik: Dat mag van mij wat scherper zijn. Dat kan ik als lezer wel hebben. Dat kan mij ook helpen.

Bidden kun je leren kan ook gebruikt worden in het kringwerk. Achterin zijn vragen toegevoegd per hoofdstuk. Ik ben zelf wel benieuwd in hoeverre het een kring lukt om een heel seizoen lang gespreksstof te hebben over dit onderwerp. Maar dat zegt misschien meer over mij (en mijn beeld van de gemeenten) dan over het boek. De vragen lenen zich er wat mij betreft goed voor.

A.H. van Mourik
A.H. van Mourik