Waar bent u naar op zoek?

Boekbespreking

R.W. de Koeijer
Door: R.W. de Koeijer
31-03-2022

Dr. A.J. Kunz Belijden.nu. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 112 blz.; € 10,95.

Belijden.nu van dr. Kunz is een mooi belijdenisgeschenk. Het bespreekt de Apostolische Geloofsbelijdenis in dertien korte hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit drie onderdelen: de bijbelse gegevens van een geloofsartikel (bijbelwoord), de uitleg van het artikel (de belijdenis vroeger) en de betekenis ervan voor vandaag (de belijdenis vandaag). Ik vind dat de auteur is geslaagd in zijn bedoeling om deze kern van het christelijk geloof, die elke week in de eredienst klinkt, dichter bij jonge mensen te brengen.

Allereerst schrijft hij bondig en helder, dus geschikt voor de doelgroep. Ds. Kunz, als docentonderzoeker verbonden aan Driestar Educatief, begint met een hoofdstuk over het ontstaan van de Apostolische Geloofsbelijdenis en nodigt daarin de lezers uit om ‘in de kring te komen’ of mee te leren. Verder geven de bijbelgedeelten die hij aanreikt, duidelijk aan hoe de geloofsartikelen uit de Schrift opkomen. In de uitleg van de Apostolische Geloofsbelijdenis maakt hij vervolgens helder wat de betekenis is van elk geloofsartikel. Sterk is ook dat hij de artikelen actualiseert en daarbij laat zien hoe ze ook nu onmisbaar zijn voor het christenleven. Daarbij gaat hij eerlijk in op de punten waar het schuurt met het huidige levensgevoel, maar wijst hij tegelijk op de vele bemoedigende aspecten van de Apostolische Geloofsbelijdenis. De vragen aan het eind van elk hoofdstuk nodigen echt uit om verder door te denken. Ze zijn steeds onderverdeeld in de categorieën hoofd, hart en handen en dus geschikt voor denkers én doeners.

Ik begrijp dat de doelgroep van jonge mensen is gediend met een korte en heldere benadering. Toch had de uitleg van de geloofsartikelen uitvoeriger gekund. Het hoeft natuurlijk geen complete geloofsleer te worden, maar nu worden zaken soms te kort aangestipt en krijgt het geheel iets vluchtigs. De passage over de geschiedenis van een artikel, die in elk hoofdstuk terugkeert, kan meestal weggelaten worden. Hoewel soms verhelderend, is deze meestal niet echt functioneel. Zo zou er meer ruimte zijn gekomen voor de uitleg van de artikelen. Een ander punt is de actualisering. Meestal is deze kernachtig, zoals bij de belijdenis van Jezus’ maagdelijke geboorte, het komende oordeel en de notie van schuld en vergeving. Op andere momenten blijven er echter actuele kwesties liggen, zoals de vragen rond Gods almacht en de vergeving van de ander. Verder vind ik de omslag van het boek wat ‘koud’.

Het boek van dr. Kunz is een uitnodiging voor jonge mensen om zich te verdiepen in de betekenis van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Goed voor persoonlijke overdenking, stille tijd of het gesprek met elkaar. Want het gaat hier om de kern van het christelijk geloof.

R.W. de Koeijer
R.W. de Koeijer