Waar bent u naar op zoek?

Boekbespreking

A. Methorst-Janssen
Door: A. Methorst-Janssen
09-06-2022

Maria Bakuwel Gereformeerd geheim. Aangrijpend levensverhaal van een slachtoffer van seksueel misbruik. Uitgeverij Boekscout, Soest; 166 blz.; € 20,50.

Verlies, rouw en verdriet hebben woorden nodig. Ze hebben vertelling en erkenning nodig. Dit kan gebeuren in een wezenlijke ontmoeting waar geluisterd kan worden. Dit alles in plaats van een smiley die huilt of lacht. (Oorspronkelijk: Dirk de Wachter)

Tijdens het lezen van Gereformeerd geheim kwamen deze woorden in mijn gedachten. Deze geheimen hebben woorden nodig. Om diep en vaak lang onzichtbaar verdriet te kunnen erkennen.

Het thema seksueel misbruik komt tot leven door verhalen. Soms in een wezenlijke ontmoeting onderweg en soms in een boek. Deze verhalen vragen om een integere lees- en luisterhouding. Een liefdevol hart en open oor, zonder oordeel. Verhalen mogen verteld worden. Omdat het ruimte geeft voor erkenning van pijn. Want wanneer er erkenning is, kan het proces van heling beginnen.

De auteur van Gereformeerd geheim deelt met ons haar levensverhaal. Een levensverhaal dat lange tijd gekleurd werd door geheimen van seksueel misbruik. Ze vergelijkt haar geheugen met een apothekerskast. In verschillende laatjes worden herinneringen opgeborgen. Goede én slechte. De laatjes met goede herinneringen gaan nogal eens open, om heerlijke gevoelens opnieuw te kunnen beleven. De laatjes met slechte herinneringen liet ze liever gesloten, omdat ze zoveel pijn doen. Om ze te kunnen vergeten.

In dit boek moedigt ze haar lezers daarentegen aan om gesloten levenslaatjes te openen. Ja, dat vraagt om moed, daadkracht en kwetsbaarheid. Maria laat ons zien op welke manier ze onder begeleiding van een betrokken hulpverlener en anderen die ze in vertrouwen leerde nemen, laatje voor laatje opent. Wij worden uitgenodigd om door het lezen van dit boek haar proces op afstand mee te maken. Het greep mij als lezer aan. Hoe dit geheim haar lange tijd gevangenhield. Hoe de dader in haar macht uitoefende en gevoelens van schuld en schaamte haar gevangen hielden.

In dit boek wisselen ‘toen’ en ‘nu’ elkaar af. Het verhaal van ‘toen’ heeft zoveel impact op het leven ‘nu’. In de verhalen van ‘toen’ neemt ze ons in alle openheid en kwetsbaarheid mee. In de verhalen van ‘nu’ neemt ze de lezer mee in haar proces naar vrijheid ervaren, het loskomen van de dader en het recht doen aan zichzelf. Om uit de schaduw te komen.

Maria schrijft in haar nawoord: ‘Het duurde even voordat ik hieraan toe was, want je geeft veel prijs van je eigen leven. Net alsof “de hele wereld” het nu weet. Dat weerhoudt me er niet van. Ik ben geen slachtoffer meer, ik ben overwinnaar! Dankzij God die mijn leven heeft geleid tot nu toe.’

Deze verhalen van slachtoffers van seksueel misbruik hebben woorden nodig. Zij hebben mensen nodig die bereid zijn om hun verhalen te horen en te lezen in een wezenlijke ontmoeting. Om de ander te horen in stilte, zonder oordeel of ongevraagd advies.

A. Methorst-Janssen
A. Methorst-Janssen