Waar bent u naar op zoek?

Boekbespreking

Mariska Buitink-Visser
Door: Mariska Buitink-Visser
15-12-2022

Wijgert en Cora Westland Maria, bijzonder gewoon. Bijbelstudies voor vrouwen. Uitg. Groen, Leeuwarden; 134 blz.; € 14,99.

Het bijbelstudieboekje Maria, bijzonder gewoon, geschreven door Wijgert en Cora Westland uit Katwijk aan Zee, biedt een goede gelegenheid om stil te staan bij het leven van Maria, juist in deze tijd van het jaar.

De omslag van het boekje is fraai vormgegeven, met drie contouren van Maria, bij de drie markeringspunten in haar leven: 1) de houding waarmee ze gezongen moet hebben: ‘mijn ziel maakt de Heere groot!’, 2) als moeder, zich ontfermend over het Kind en 3) Maria bij het kruis. Het binnenwerk is eenvoudig, maar doeltreffend, met ruimte voor reacties op de bijbelstudievragen. Aan de hand van zeven hoofdstukken wordt de lezeres meegenomen in het leven van Maria. Na de introductie volgen telkens een perikoop of passage uit de Bijbel, bijbelstudievragen die de tekst verhelderen en in de bredere context van de Bijbel plaatsen, uitleg bij het gedeelte, enkele toepassingsvragen die ook in kringverband besproken kunnen worden, een gebed en enkele liedsuggesties. Aan het einde van elk hoofdstuk is een bijpassend citaat van bekende christenen opgenomen.

De bijbelstudievragen zijn soms wat voor de hand liggend. De vraag welke woorden er in de titels ‘begenadigde’ en ‘gezegende’ terug te vinden zijn, is voor de doelgroep van dit boekje bijvoorbeeld wat simpel gesteld. Ook sommige dwarsverbanden zijn voorspelbaar. In het hoofdstuk over Maria’s lofzang wordt onvermijdelijk de link gelegd naar het lied van Hanna. De vraag naar de overeenkomsten is een bekende vraag, omdat er vaak over gepreekt en geschreven wordt in de adventsperiode. Het mooie is echter dat het boekje stilstaat bij het héle leven van Maria. Het kijkt daarmee verder dan de drie momenten van de omslag van het boek. Een mooi voorbeeld daarvan is hoofdstuk 6, waarin het gezin van Maria besproken wordt. In één hoofdstuk worden thema’s als relatiekeuze en ongeloof in het gezin behandeld. De Toepassingsvragen nodigen uit om als vrouwen onderling hierover door te spreken, hoewel de vragen ook in persoonlijke stille tijd overdacht kunnen worden. Al met al klinkt in dit boekje de hartelijke en bemoedigende uitnodiging om ons leven te spiegelen aan dat van Maria. Dan blijkt haar leven bijzonder gewoon te zijn.

Mariska Buitink-Visser
Mariska Buitink-Visser