Waar bent u naar op zoek?

Boekbespreking

P. Wijnberger
Door: P. Wijnberger
22-04-2021

Mark de Jager (red.) Hoe houd je het geloof fris? Jonge en ervaren theologen over de kunst van geloven. KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht; 183 blz.; € 17,99.De redacteur, Mark de Jager, was het afgelopen jaar de jonge theoloog des vaderlands. Deze bundel is het resultaat van zijn inzet voor deze titel. Hij en andere jonge theologen hebben elk een hoofdstuk geschreven met een senior theoloog. Dit naar aanleiding van een tekst uit het verleden, die ook kort is afgedrukt. Mark de Jager gaat bijvoorbeeld in gesprek met Arjan Plaisier over hoe Augustinus zijn Belijdenissen begint, terwijl Maaike Harmsen en Sara Kuijper in gesprek gaan over het zijn als kind, naar aanleiding van Jonathan Edwards’ Religieuze gevoelens.Een van de schrijvers, Mart Jan Luteijn, merkt op dat er veel studenten zijn die twijfels hebben over het geloof. Dat is een veelzeggende opmerking over de waarde van dit boek. Ik vermoed dat voor deze doelgroep het boek waardevol is om te lezen en te bespreken. De verschillende hoofdstukken laten zien dat we er niet zijn met alleen maar ‘mijn eigen geloof, wat ik zelf samenstel’. Deze jonge theologen laten stuk voor stuk zien dat je niet zonder het geloof kan, zoals dat op zondag altijd weer klinkt als het beleden wordt: in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Dan is de voorzet van het boek waardevol voor jongvolwassenen in de postmoderne wereld. Je vindt de verdieping niet in jezelf. Daarvoor zijn gelukkig tal van bronnen gegeven om diep uit te putten, zoals het boek laat zien. Wat valt er dan veel te ontdekken!Het is mooi om te zien dat er teruggegrepen wordt op stemmen die klinken vanuit de orthodoxie der eeuwen. Teksten die echt wat te zeggen hebben. Die niet zomaar hun eigen verhaal willen vertellen, maar Gods Woord willen verstaan. Augustinus komt aan bod, maar ook Jonathan Edwards en A.A. van Ruler. Het wordt duidelijk dat zij met hun denken actueel zijn.Jammer is dat het boek niet inlost wat het belooft. Dat begint al met de omslag. Het boek is dunner dan op de voorkant beloofd wordt. Maar dat geldt helaas ook wel voor de hoofdstukken. Mark de Jager en Arjan Plaisier blijven dicht bij de vragen van het boek, de vraag naar de verhouding van persoonlijk geloof en theologie. En als tweede de vraag wat de waarde van theologie is voor je geloof. Anderen schrijven vooral over hun eigen worstelingen. De theologische tekst is vervolgens niet meer de grondslag om in gesprek te gaan, maar een kapstok voor het eigen verhaal. De eerlijkheid van al de jonge theologen en de oudere theologen blijven inspirerend.P. Wijnberger, Bergambacht

Toen ik begon met de theologiestudie, waren er wel enkelen die me waarschuwden. Als je theologie studeert, kun je van je geloof vallen. Ik herken me in de uitspraak die een van de schrijvers in dit boek vertelt: als het geloof van God is, zorgt Hij er wel voor. Desalniettemin is het wel een grote stortvloed aan opvattingen die over je heen komen en waar je wat mee moet. Dat maakt de studie als student, maar net zozeer als predikant, een blijvende worsteling. Hoe houd je je geloof puur? Een prachtig thema dus voor een boek.

P. Wijnberger
P. Wijnberger