Waar bent u naar op zoek?

Boekbespreking

A.L. de Kwaadsteniet
Door: A.L. de Kwaadsteniet
02-09-2021

Willem J. Ouweneel Dit geloof ik en heb ik al die jaren willen doorgeven. KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht; 175 blz.; € 16,99.

Met dit boekje wil Willem Ouweneel kernachtig onder woorden brengen waar het hem om te doen is (geweest) in al zijn publicaties en preken. De titel maakt in één keer duidelijk wat de lezer mag verwachten. Ouweneel stelt zichzelf geen geringe opgave. Je vraagt je af hoe hij het voor elkaar moet krijgen in een boekje dat 175 pagina’s telt, even beknopt als grondig uiteen te zetten wat hij in de loop van de jaren allemaal heeft gezegd en geschreven.

Gaandeweg het lezen van Dit geloof ik wordt dat duidelijk. Ouweneel aarzelt niet zich stevig te beperken. Helaas blijft het gissen naar de criteria op grond waarvan hij kiest wat hij wel en wat hij niet behandelt. Naast al het ware, verrassende en verrijkende dat in dit boekje wordt aangereikt, staat het nodige er niet in. Nogal wat elementen uit het christelijk geloof, heel belangrijke elementen ook, komen niet of nauwelijks aan de orde. Over de drie-enige God en over de sacramenten valt weinig te lezen, terwijl het moeilijk voor te stellen valt dat Ouweneel van de drie-enige God en de sacramenten niet meer gelooft dan hij besloot in dit boekje door te geven.

Dit geloof ik vertoont zowel trekken van een populariserende uiteenzetting, gericht op informeren, als trekken van een evangeliserend traktaat, gericht op transformeren. Ouweneel laveert tussen beide doelstellingen heen en weer. Dat geeft iets onevenwichtigs aan het geheel.

Van de auteur komt de lezer weinig te weten. De geestelijke en intellectuele biografie van de boodschapper blijft verborgen achter de boodschap die hij over wil brengen. Slechts af en toe laat Ouweneel merken dat hij er ooit anders over dacht dan hij op dit moment doet. Het is jammer dat hij zo weinig los wil laten over de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt. Zijn boekje zou gewonnen hebben aan overtuigingskracht als hij meer openheid van zaken had gegeven daarover.

Ouweneel staat erom bekend dat hij liever zelf begrippen en termen bedenkt dan dat hij voor begrippen en termen bij de traditie van kerk en theologie te rade gaat. Ook dit boekje geeft van die voorkeur blijk. Soms hindert dat, vaker verrast het en geeft het te denken.

Van Dit geloof ik gaat iets uit. Aan alles kun je merken dat de auteur zich ervoor beijvert de lezer voor Jezus in te winnen. Het Evangelie gaat Ouweneel zeer ter harte. Hij weet zich geroepen om het door te geven en doet zijn uiterste best om het bij zijn lezers aan het hart te leggen. Die gedrevenheid valt op elke bladzijde te bespeuren. Die gedrevenheid werkt aanstekelijk, je krijgt zin om datgene wat je krijgt aangereikt nader te overwegen. Ook kritisch. De vragen aan het einde van elk hoofdstuk helpen daarbij op weg.

A.L. de Kwaadsteniet
A.L. de Kwaadsteniet